Zvýšte efektivitu svojej výroby smart manufacturing systémom MES, integrujte stroje, ERP, OEE. 

Riaďte a automatizujte Vaše výrobné procesy optimálne. Získajte optiMES.


Už 50 zákazníkov a viac ako 1500 užívateľov verí systému optiMES

O našej práci
 • Nasadzujeme softvér pre výrobu kategórie MES a MOM.
 • Prevádzkujeme v zabezpečenom cloude alebo Vašom lokálnom serveri.
 • Zberáme dáta zo strojov.
 • Digitalizujeme výrobu.
 • Automatizujeme Vaše výrobné procesy (PLC, SCADA, IoT).
 • Integrujete podnikové systémy, zariadenia, procesy a pracovníkov.
Vyriešite
 • Zvýšite produktivitu a kvalitu vo výrobe.
 • Získate kontrolu nad kritickými procesmi.
 • Zabezpečíte mobilitu vo výrobe.
 • Udržíte vysokú efektívnosť.
 • Automatizujete procesy.
 • Eliminujete chyby.
 • Integrujete všetky podnikové systémy, stroje a linky do jedného riešenia.
 • Dáte pracovníkom šikovné nástroje, ktoré budú radi používať.
 • Ušetríte čas manažérom a pracovníkom.

Moduly optiMES

Softvér pre výrobu optiMES je praktický a pružný výrobný systém (smart manufacturing systém) s dôrazom na maximálnu automatizáciu úkonov a procesov.

Zber a analýza dát strojov

Zber signálov strojov, štatistická analýza, monitoring anomálií a limitov.
Systémy včasného varovania - E-mail, SMS

Výroba

Plánovanie, príjem a zaradenie objednávky pre výrobu, dizajn a konfigurácia výrobku.
Zaistenie a tok materiálu, odvod vo výrobe, výkazy prác, zmeny.Efektivita vo výrobe

Monitoring a celková efektivita strojov a pracovníkov - OEE, OOE, OLE, TEEP

Servis a údržba

Autonómna, predpísaná, reaktívna, prediktívna, mobilná údržba. Plánovanie a riadenie údržby, náhradné diely, návodky.

Kontrola kvality

Mobilná kontrola na príjme, medzioperačná a výstupná, protokoly a atesty, reklamácie, nápravné opatrenia. Riadenie kvality, SPC, metrológia.

Manažment času práce

Meranie a vyhodnotenie času práce a dochádzky ku stroju, podklady pre mzdy.

Povedali o nás...

Ing. Peter Sklárš

Manažér výroby, Beluša Foods s.r.o.

Obrovské kvantum zmysluplných informácii na základe ktorých môžeme prijímať zásadné rozhodnutia: investície, preventívna údržba, optimálna veľkosť šarží.

Roman ŠUlek

riaditeľ KOOR Energie

So systémom máme viac ako 10 ročné skúsenosti, ktoré nás utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnutím. Vyhovuje nám aj to, ako sa systém prispôsobuje našim požiadavkám.

MES systém vo Vašom podniku

MES (Manufacturing Execution System) je softvérový systém, ktorý pomáha riadiť a monitorovať výrobné procesy v reálnom čase. MES systém sa zameriava na koordináciu a synchronizáciu jednotlivých procesov výroby, vrátane plánovania výroby, sledovania stavu výroby, riadenia kvality, správy zásob, sledovania energetických nákladov a monitorovania výkonu zariadení. MES systém umožňuje výrobným podnikom zlepšiť efektivitu výroby, zvýšiť kvalitu a flexibilitu, minimalizovať náklady a maximalizovať výnosy. MES systém zvyčajne interaguje s inými systémami výrobného podniku, ako sú napríklad systémy plánovania zdrojov (ERP) a automatizácie (SCADA), aby poskytol úplný prehľad o výrobných procesoch.

OEE

Meranie celkovej efektivity strojov vo výrobe je užitočným nástrojom manažéra výroby. Integráciou stroja umožňuje sledovať prestoje nezávisle od obsluhy, skracovať prestoje, udržovať stroj v optimálnom pásme výkonu, reagovať okamžite na vzniknuté nezhodné výrobky. Reporting OEE poskytuje neoceniteľné dáta o priebehu výroby, Vašich zákazkach, produktoch, pracovníkoch. Poskytuje okamžitú spätnú väzbu a umožňuje rýchlu reakciu na nežiaduce stavy. Modul OEE umožňuje v jednom systéme realizovať odvod výrobku, materiálu, operácií, výkazov, odpadu, evidenciu kvality, resp. dokážete riadiť všetky úkony pracovníka vo výrobe. 


"Spočiatku sa pracovníci bránili, ale teraz si aj vďaka vizualizácii už nevedia predstaviť prácu bez systému OEE. Mne ako manažérovi odbudla práca spojená s priebežným kontrolingom výroby."

Vladimír Ogurčák, riaditeľ závodu, PLASTCOM

Mobilné aplikácie pre výrobu

 • Mobilná inšpekcia kvality
 • Mobilná údržba
 • Mobilná výroba
 • Mobilný sklad
 • Terénny zber dát
 • CRM, projektové riadenie, výkazy prác

"Mobilná aplikácia optiMES nám priamo v sklade pomáha vykonávať vstupnú a medzioperačnú kontrolu kvality. Nasadením aplikácie sa skrátil čas kontroly o polovicu, dáta máme obratom k dispozícii v ERP systéme."

Peter Turlík, manažér kvality v BONI FRUCTI

Kontaktujte nás

Adresa

DATANOVA s.r.o.

Pavlovova 11, 058 01 Poprad

Slovensko

E-mail
Telefón

 „Jednoduchosť je konečnou vyspelosťou.”
Leonardo da Vinci