Ako dosiahnuť synergický efekt pri nasadení Industry4.0

Synergia je ako rezonancia. Teda keď zladíte procesy tak, že získate úplne novú kvalitu, resp. násobne zosilníte efekt pôvodného procesu. Je to úplne ideálny spôsob ako vyťažiť maximálny úžitok z minimálneho úsilia.

V realite vo výrobe je to napr. nasadenie jednoduchého a lacného riešenia/zmeny, ktoré má signifikantný pozitívny dopad na ostatné procesy. Riešenia, na základe ktorého viete postaviť oveľa kvalitnejšie výstupy.

Typickým príkladom synergie je nasadenie zberu dát na existujúci alebo nový stroj. Začnete zberať informácie o stave stroja, prihlásených operátoroch, o aktívnej zakázke a prípadne činnosti na stroji. Táto relatívne jednoduchá zmena otvorí dvere ďalším možnostiam.

1. Prvým krokom býva spravidla analýza dostupnosti stroja, pretože to je to, čo dáva najväčší úžitok pri minimálnom úsilí. Zrazu viete, kedy stroj ide, kedy nejde, viete kontrolovať tempo práce. Následne osadíte ku stroju dotykovú obrazovku a poprosíte operátorov, aby počas prestoja klikli dôvod, prečo stroj zastal. Zrazu dostávate pri minimálnom úsilí (1 sekundový klik prstom) silný nástroj na vyhodnotenie efektivity dostupnosti. Viete prečo stroj stál, kedy najčastejšie stojí, kde a v akom prípade sú prestoje periodické a ako ich eliminovať.

2. Potom si časom poviete, že keď je tam už panel, tak by k nemu pracovníci mohli pri príchode priložiť dochádzkový čip. Keď ide na prestávku/obed, zasa len priloží čip, keď odchádza domov zasa len priloží čip. Tento 1 sekundový úkon Vám dáva informáciu o zložení partie na stroji, o tom, kto má najviac ktorých prestojov, kto stroj využíva najefektívnejšie, akú máte mobilitu ľudí vo výrobe. Nehovoriac o tom, že na základe tejto úplne jednoduchej informácie dokážete sledovať skúsenosť človeka z daným strojom (skill matrix), dokážete mu počítať odmeny a podklady pre mzdy (na základe hodinovky a činnosti ktorú stroj robil).

3. Zistíte, že pracovníci sa naučili ťuknúť prstom do obrazovky. Potom sa právom opýtate, či by nemohli urobiť ešte jedno ťuknutie (alebo olízanie čiarového kódu z krabice) a vybrať tak šaržu spotrebovávaného materálu do stroja. Prípadne na základe počítadla stroja by schvaľovali počet vyrobených kusov. Zasa sekundový úkon, ktorý Vám umožní postaviť kompletnú vysledovateľnosť a tok materiálu vo výrobe. Dokáže upozorniť pri nedostatku šarže na vstupe, kontrolovať vyrobené množstvá.

4. V prípade chybného výrobku môžu kliknúť kúsok vedľa a potvrdiť tak výrobu zmetku (NOK výrobok). Ak sú operátori zruční, tak dokážu kliknúť aj na ikonku kde je zobrazená príčina nezhody. Zasa dostanete neskutočné kvantum užitočných informácií na základe ktorých viete robiť zásadné rozhodnutia.

Už v tomto momente začína tá správna synergia, kedy od operátora už nič nechcete, ale Vy získavate obrovské možnosti:

5. Potom sa právom opýtate, že keď máte tieto info, či je možné merať časy. Samozrejme. V tomto momente už dokážete merať a vyhodnocovať časy nielen stroja, ale aj ľudí a toku materiálu. Už nemusíte žiadať od operátorov aby niečo zaklikli a míňali drahocenné sekundy počas práce. Viete merať časy aj údržby na stroji a podobne.

6. Zrazu dokážete efektívne plánovať výrobu. Viete v reálnom čase stav výroby, množstvá spotreby, množstvá výroby, potrebu materiálu, pohyb a prítomnosť operátorov. Keďže stroj Vám dáva informáciu o prebiehajúcej zakázke, tak zrazu dokážete vyhodnotiť náklady na zakázku, viete určiť OEE za rôzne dimenzie, viete efektívne preplánovávať Vašu výrobu na základe skutočného stavu.

7. Môžete zavesiť televízor a motivovať pracovníkov k výkonom.

8. Môžete vyhodnocovať výmeny sortimentov a určiť optimálne veľkosti šarží a dávok.

9. Môžete nasadiť úkolové mzdy a motivovať pracovníkov odmenami na základe exaktných dát.

10. Môžete vyhodnocovať údržbu, počítať motohodiny, spotrebu elektriky Vášho drahého stroja, plánovať preventívnu údržbu a na základe signálov stroja predikovať možné poruchy.

... a veľa ďalších užitočných zlepšovákov. Ale poďme hlbšie do možností, ktoré ponúka koncept Industry4.0:

11. Môžete automatizovať priraďovanie zakázok. Stačí nato jednoduchý softvérový robot.

12. Môžete zrazu vytvárať automatické meracie protokoly a na základe štatistického vyhodnotenia (stanovené minimá a maximá parametrov výrobku) nastaviť automatickú reguláciu stroja.

13. Môžete automatizovať prísun materiálu na základe reálnej spotreby a indikovať a optimalizovať prísun materiálu.

14. Môžete takýto výrobný systém prepojiť na podnikový ERP systém a ušetriť tak čas Vašim kolegom v administratíve.

15. Môžete monitorovať proces cez mobil, operatívne plánovať napr. cestou do práce, dostávať notifikácie pri nečakaných zmenách, automaticky reklamovať alebo robiť nápravné opatrenia.

16. Môžete signály o parametroch posielať do cloudu, kde existujú webové služby (napr. UPTAKE) ktoré Vám urobia kompletnú predikciu porúch.

17. Môžete vytvoriť podklady pre Bussiness Inteligence softvér, ako je Power BI, kde dokážete analyzovať Vašu výrobu z uhlov, ktoré neboli doteraz možné.

18. Môžete sa zahrať na internet vecí(IoT) a čipovať vaše výrobky napr. LoRa tagmi. Trackovať ich po svete a sledovať aktuálne počítadlá Vašich výrobkov u zákazníkov a navrhovať im automaticky servisný zásah.  

Mohol by som pokračovať ďalších 100 bodov, čo všetko sa dá postaviť na jednoduchej integrácii stroja a pár sekundách klikov zodpovedného pracovníka.