Dobre zosúladený výrobný proces je viac ako naháňanie milisekúnd v takte stroja

Toto je skôr miničlánok. Chcel by som upriamiť pozornosť na chybu, ktorej sa dopúšťajú mnohí manažéri vo výrobe.

Bottleneck zariadenie, teda kľúčový stroj je väčšinou vyladený v maximálne možnej miere. Novší model Vám poskytne zlepšenie rádovo v jednotkách percent.

Väčšinou je takýto stroj v tandeme zariadení, dopravníkov, stanovíšť a operácií, ktoré mu zabezpečujú vstup a následne doručuje na ďalší úsek svoj produkt.

Na základe vlastnej opakovanej skúsenosti môžem prehlásiť, že správne vyladenie procesu tejto "výrobnej linky" má väčší dopad na produktivitu, kvalitu a celkový výkon výroby. Tento dopad je rádovo v desiatkach percent. Takže sa oplatí častokrát viac ako obstarať nový stroj.

Čo sú tie nástroje pre vyladenie Vášho procesu? Spomeniem najzásadnejšie používané našimi zákazníkmi:

  • Systém OEE, teda meranie a monitorovanie dostupnosti, kvality, výkonu
  • SPC regulácia, teda zber prevádzkových dát, sledovanie anomálií a regulácia parametrov v reálnom čase.
  • Notifikačné a alertingové systémy: či už je to vizualizácia, maják, email, SMSka. Včasná informácia je hodnotná informácia
  • Regulačné a riadiace systémy: riadenie feedu materiálu, ladenie práce dopravníkov a podobné systémy postavené väčšinou na použití Master PLC, teda nadradeného monitorovacieho PLC systému, ktorý v spolupráci s MES dokáže zasiahnuť automaticky do procesu
  • Informačná základňa v reálnom čase: keď každý vie, čo má robiť, kedy to má robiť, ako to má robiť. Teda správny tok informácií a riadenie workflow vo výrobe, servise a údržbe, plánovaní, priemyselná mobilita.
  • Softvérové roboty (RPA): je nadstavba ERP a MES systému, ktorá automatizuje rutinné úlohy, ktoré sú väčšinou na rozmedzí medzi fyzickým a digitálnym svetom Vašej organizácie. Napríklad RPA robot, ktorý odstaví dopravník ak dôjde k zastaveniu ďalšieho v článku výrobnej linky a zariadi presmerovanie toku materiálu, preplánuje kapacitu a zaúkoluje obsluhu a pošle notifikáciu údržbárom, aby sa vyhlo škodám. Takýto sme robili minulý mesiac.

Nejak som sa rozpísal. Prepáčte za gramatické chyby, texty väčšinou needitujem, slová vyliezajú ako live stream :).