Ergonómia nie je len o dizajne

Na slovensku je ergonómia vnímaná legislatívne aj subjektívne trocha inak ako na západe. Väčšinou sa jedná o spôsob návrhu zariadenia a stroja tak, aby bol ľahko užívaný, alebo ako má človek sedieť v kancelárii, aby ho nebolel chrbát. Samozrejme, že toto tiež môže byť aspekt ergonomiky, ale skutočnosť, hlavne vo výrobných firmách je oveľa rozsiahlejšia.

Ergonómia je aplikovaná veda, vynechám poučky, ale v princípe pracuje s prispôsobením prostredia a nástroja pre pracovníka tak, aby boli eliminované zdravotné dopady, aby bol dosiahnutý komfort práce, vyššia produktivita a menšia nekvalita.

Je to najjednoduchší spôsob ako optimalizovať výrobu. Nepotrebujete nasadzovať nové systémy, stačí sa len pozrieť ergonomicky na stávajúce a výsledky sú enormné. Častokrát môžem povedať, že zo širšieho aspektu ergonomicky riadená prevádzka je ďaleko efektívnejšia (šetrí sa veľa nákladov, menej prestojov, lepší kolektív) ako tá, kde sa na toto neprihliada.

Ergonómii sa venujem dlhé roky, napísal som aj vedeckú prácu na túto tému, pretože táto téma je nielen podľa mňa témou budúcnosti. Pokiaľ začnete vnímať jej dôležitosť a začnete postupne absobrovať princípy ergonomiky, aj maličké nepodstatné krôčiky, tak to môže byť práve ten drobný rozdiel, ktorý rozhodne o úspešnosti a neúspešnosti Vášho snaženia v podnikaní.

Aplikovaná ergonómia totiž:

 • minimalizuje riziko zranenia na pracovisku a taktiež minimalizuje dlhodobé dopady práce na zdravie človeka (to sú tie boľavé chrbáty a doničené kĺby)
 • vytvára pracovné prostredie, ktoré nestresuje pracovníkov (hluk, teplota, prach, svetlo rozloženie v priestore). Pracovníci tak podávajú stabilnejší výkon
 • usporiadava pracovný priestor tak, aby energia pracovníkov bola využitá efektívne
 • používa stroje a nástroje, ktoré sa užívajú jednoducho a komfortne, ku ktorým sa časom nevytvorí u pracovníka negatívna asociácia. Totiž, ak urobím nástroj, alebo stroj, ktorý má komplikované používanie, tak sa mu ľudia podvedome vyhýbajú, nemajú ho radi a nástroj sa snažia nepoužívať. Vyžaduje to potom príkazy, represiu a psychologické napätie v kolektíve.
 • vzdeláva a školí všetky úrovne riadenia aj pracovníkov tak, aby bola jasná vízia a prínos pre spoločnosť.
 • psychologicky vplýva na vnímanie práce, ľudia potom prácu vnímajú pozitívne, šíria dobré meno Vašej spoločnosti, je to vlastne forma brandingu.

 

Kde všade vnímam, že ergonómia zasahuje do výroby:

 • ovplyvňuje fluktuáciu pracovníkov: pracovníci, ktorí radi pracujú vo svojom priestore, radšej tam aj ostávajú. Šetríte náklady na opakované školenia, nábor.
 • ovplyvňuje produktivitu práce: celkovo logickejšie usporiadanie pracovného priestoru, layoutu strojov a komfortu práce vyúsťuje do vyššej produktivity a radosti z práce
 • návrhy UX a HMI: teda všetky rozhrania, kde človek komunikuje s strojom, informačným systémom (teda aj nadriadenými): jednoduchosť a praktickosť dobrého rozhrania je veda sama o sebe. Softvérové firmy to veľmi dobre vedia. Z vlastnej skúsenosti, v podstate každé ovládanie, ktoré má viac ako jedno tlačítko, alebo vyžaduje sekvenciu viac ako 2 úkony(tlačítka, skeny, čokoľvek) už pracovníci vnímajú ako komplikované a sťažuje, nielen zaškolenie, ale generuje chyby a nekomfort.
 • úpravy pracovného prostredia, napr.:
  • inteligentné ventilátory redukujú teplo počas letných mesiacov
  • inteligentné osvetlenie mení intenzitu tak, aby bol očný komfort a tiene a prechody medzi svetelnými rozdielmi boli minimálne, alebo postupné (v podstate únava očí z toho, že sa oči musia neustále prispôsobovať nie je nezanedbateľná)
  • pozícia na pracovisku: teda státie meniť za striedavé úkony so sedením, zaradiť pohyb v nestresujúcom rozsahu človeka (žiadna akrobacia)
  • práca s bremenami: to je už prežitok, všade, kde sú bremená má byť robot
  • personalizácia: to nie sú len prístupové kartičky a špicľovanie, kto kde vo firme práve je, ale hlavne o možno sti ako spríjemniť pracovníkom prostredie: ako umožňiť mať nápoje, ako spríjemniť coffee breaky, eliminovať sadu príkazov a zákazov
 • simplifikácia procesov: proces, ktorý nie je ergonomicky správne spracovaný nie je vhodný pre človeka. Taký proces má zaniknúť, resp. má byť automatizovaný, inak vytvorí napätie, úzke hrdlo a negatívnu emóciu.
 • psychologický dopad na pracovníkov a manažment: ľudia sú Vašim najväčším tvorcom hodnoty a cena práce rastie enormne rýchlo. Preto je dôležité nastavoť správnu firemnú kultúru, podporovať zamestnancov (či už lístok do fitka, alebo kina), vytvárať celkovú pohodu naprieč organizáciou. Toto sa zaručene vráti ako bumerang vo forme lojality, tímu, ktorý Vás v ťažkej chvíli podrží, zaberie ak treba. Celkovo sa pracovníci menej sústredia na vnútropodnikovú politiku (ohováračky a riťolezctvo). Politika zaberá od 10 do 30 % aktívneho pracovného času pracovníkov, teda je signifikantný rozdieľ až 20% v čase, ktorý mohol byť produktívnejší a menej prokrastinovaný za peniaze Vašej firmy.