Návratnosť investície do zberu dát a digitalizácie

Všetko závisí od vhodnosti navrhnutého procesu, odkomunikovania zmien so zamestnancami, ich motiváciou a ďalšími faktormi.

Zlý príklad

Najhorším scenárom je, pokiaľ obstarávate stroj cez dotáciu a digitalizáciu beriete ako nutné zlo. Dotácia alebo fondy vyžadujú určitú mieru automatizácie, zavedenia Industry4.0, Smart manufacturingu, pretože je to investícia do budúcnosti, má to pridanú hodnotu, nie je to len spotrebný tovar.

Vašim cieľom je navýšiť skokovo kapacitu vo výrobe. Áno, podarí sa Vám to, podmienky vďaka prikúpeniu zberu dát a nejakého OEE splníte, ale pokiaľ sa do systému počas roka ani nepozriete, tak o návratnosti samotného riešenia ani nemôžeme hovoriť. (teda samotná dotácia tú digitalizáciu samozrejme zaplatí, ale pridaná hodnota vyjde nazmar).

Lepší príklad

Viete, že musíte kúpiť nový stroj z objektívnych dôvodov (cez fondy alebo bez nich). Dôvody sú rôzne: rozširujete portfólio, potrebujete udržať krok s konkurenciou, potrebujete preinvestovať zisk a podobne.

Súčasne viete, že existujúce stroje nie sú efektívne využité, tzn. buď nemáte nad nimi úplnú kontrolu(kreatívna evidencia prevádzkového denníka ako príklad), alebo vznikajú neželané prestoje (plán vs. skutočnosť sa radikálne líšia).

Rozhodnete sa, že nový stroj (linka, technológia, ale aj manufaktúrna metóda) nasadíte už rozumnejšie. Vašim cieľom je mať novú investíciu pod kontrolou, teda poznať skutočnú efektivitu, spočítať skutočnú návratnosť a vyťažiť investíciu naplno.

Samozrejme, že po tomto pilotnom projekte, ak sa Vám úspešne podarí by ste radi tieto nové procesy (MES, zber dát, workflow) retrospektívne nasadili aj na staršie stroje a podvihli tak výrazne ich efektivitu.

Najlepší príklad

Smart manažéri kladú dôraz na dôkladné naplánovanie a návrh celého procesu. Nespoliehajú sa nato, že hádam v pilotnom projekte výsledky nejak pozitívne vypadnú a potom sa uvídí.

Smart manažér kalkuluje presne a ide nato z opačného konca. Namiesto toho, že kúpia stroj a následne ho digitalizujú, tak najprv nasadia proces a potom ho vyplnia podľa potreby obsahom (teda strojom). Proces si navrhnú tak, aby bol dobre škálovateľný (stroje, výrobky a technológie môžu pribúdať podľa potreby) a hlavne najprv pripravia pôdu medzi užívateľmi, kolegami.

Vízia v tomto príklade je ďaleko prepracovanejšia, ako len pozbierať dáta a vyhodnotiť prestoje a OEE. Cieľom smart manažéra je proces automatizovať, nielen digitalizovať. Jeho cieľom nie je len to, že chcem prejsť z papierovej evidencie do elektronickej. Vízia hovorí o tom, že sa bude na základe dát zo stroja plánovať výroba (Data Driven Manufacturing), alebo sa bude na základe dát automatizovať rozhodovanie (Event Driven Manufacturing), riadiť tok práce, plánovať predvýrobu, optimalizovať obstaranie materiálu.

Návratnosť

V praxe môžeme povedať, že návratnosť investície do digitalizácie je do 6 mesiacov.

Takisto môžeme povedať, že VŽDY sa dá proces navrhnúť tak, aby návratnosť bola do 6 mesiacov.

Samozrejme, že pokiaľ sa zavádza všetko od podlahy (teda nemáte vo firme ešte žiadnu digitalizáciu a robíte pilot), tak návratnosť je horšia, ale už keď procesy raz nasadíte, tak pri rolloute/rozšírení na ďalšie stroje sa Vám prvotný vklad okamžite znásobí.

Ako začať digitalizovať?

1. Podchytiť zber dát: teda integrovať signály strojov a súčasne preniesť (aj keď 1:1) papierovú evidenciu do elektronickej.

2. Nasadiť MES systém pre základný reporting a process (material, alebo work flow) vo výrobe: teda OEE, alebo sledovanie časov (time tracking)

3. Vizualizovať a notifikovať: na základe nasadených procesov je možné už nasadiť systémy včasného varovania. V tejto etape v podstate ešte procesy neautomatizujeme, ale urýchľujeme tok informácií.

4. Podporiť pomocou MES systému ostatné procesy: plánovanie výroby, expedícia, sklad, pohyb materiálu.

5. Automatizovať rutinné úkony a procesy: keď už máte signály a podchytený proces práce, tak je načase niektoré úkony odbúravať od potreby ľudskej práce.

6. Automatizovať rozhodovanie: ľudia vo výrobe väčšinou zastrešujú proces rozhodovania. V tomto stave rozhodovanie podporujeme vhodnou vizualizáciou, notifikáciou, mobilnou aplikáciou a podobne. Teraz je už načase uvažovať, ako aj toto rozhodovanie preniesť na automat, napríklad vhodný softvérový robot.