Potravinárska výroba dokáže byť Smart a nebojí sa inovácií

Keďže sme u nás vo firme aj absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, tak od založenia firmy sa poľnohospodárstvu a potravinárstvu nevyhýbame. Asi aj preto máme v tomto obore širokú základňu zákazníkov.

Môžem ale po tých rokoch povedať, že potravinárska výroba je NAOZAJ špecifický obor, ktorý vyžaduje istý cit a skúsenosť. Ak by som spomenul tie najhlavnejšie rozdiely v porovnaní s inými obormi ako sú strojárstvo, automotive, tak vnímam nasledovné:

 • Práca s organickým materiálom, ktorý časom degraduje (vyparuje sa, hnije, má krátku expiráciu)
 • Špecifické požiadavky na pracovné prostredie (nerez, ATEX, atď.)
 • Časté dekontaminácie priestoru (CIPovanie trubiek, dezinfekcia atď)
 • Surovina a výrobok nie je homogénna, kvalita vstupných surovín sa mení šarža od šarže
 • Časté procesy rozpadu (rozrábky), kedy zo suroviny vyťažíte niekoľko polotovarov, vzhľadom na charakter suroviny niekedy ani neviete v akom pomere.
 • Vysoký dôraz na riadenie kvality: hlavne vysledovateľnosť šarží, kontrola expirácií, detektory kovov, HACCP a ďalšie
 • Častá potreba váženia surovín, polotovarov, presné dávkovanie, udržovanie teploty
 • Široký rozsah pracovných teplôt: od mrazenia na -18 až po UHT pri 120 stupňoch.
 • Výrobný proces je často viacfázový, často sa mení výrobný program
 • Vysoký podiel reklamácií
 • Rozpracovaný systém rozvozových trás: plánovanie a realizácia rozvozu rýchloobrátkových výrobkov
 • Konsignačné sklady, chladené a technologické sklady(napr. sterilizátor alebo tanky), komisie a iné alternatívne formy skladovania
 • Balenie pre konkrétneho zákazníka s konkrétnym obalom, štítkom, v konkrétnom alebo egalizovanom množstve. Obrovská variabilita na výstupe, potreba rešpektovať požiadavky reťazcov.  

Určite som nevymenoval ani polovicu toho, s čím sa stretávame. Ak by som generalizoval, tak sú to nasledovné hlavné skupiny producentov potravín, kde je najväčší potenciál na zlepšenie procesov, na automatizáciu a digitalizáciu:

 • Obchodno-výrobné spoločnosti: Ovocie, zelenina, mrazené produkty, med atď. Produkt neprechádza kvalitatívnou zmenou, ale o to väčší dôraz je na skladovanie, baliaci proces a špecifikáciu pre zákazníka.
 • "Potrubná" výroba: mliekarne, syrárne, margarínky, minerálky a vinárstva atď. Produkt je v tekutom stave, prepravovaný a spracovávaný potrubiami, dávkovaný a miešaný na základe receptúr a následne balený.
 • Spracovateľská výroba: mäsovýroba, zemiakarne, konzervárne, pekárne atď. Produkt vzniká technologickou úpravou vstupných surovín, či už tepelnou, alebo fyzickou úpravou. Následne je porcovaný a balený.
 • Prvovýroba s jednoduchým triedením a balením.

Všetky spoločne vyžadujú kontrolné merania vážením pri príjme tovaru, počas skladovania, pri dávkovaní do receptúr, na expedícii, kontrolné váženie paliet a častokrát aj váženie mostovou váhou.

Postupne budem zverejňovať prípadové štúdie pre jednotlivé typy potravinárskych výrob. Sledujte náš blog.  

Posledné roky ukázali, že potravinári sa inováciám už nevyhýbajú, ale hľadajú moderné spôsoby a cesty ako svoje procesy zlepšiť a zlepšiť kvalitu produkcie. Držím všetkým palce.