Pracovníci nehlúpnu

Panuje všeobecný názor, že každou generáciou študentov ide kvalita štúdia a vedomosti študentov stále dolu vodou. Podobnýjav je možné pozorovať aj vo výrobných podnikoch, kde manažéri, majstri a teamleaderi sa sťažujú, že pracovníci sú čoraz náročnejší, nevedia ovládať ani jednoduché stroje a podobne. Poďme sa pozrieť, čo za tým je.

V rámci nášho výskumu ergonómie v roku 2019 sme urobili detailný prieskum a prišli sme na niekoľko zaujímavých faktov:

 • Fluktuácia pracovníkov: čas zotrvania na pozícii sa skracuje. Preto je nutné neustále zaškoľovať nový personál, ktorý nie je na začiatku dostatočne zručný v danom prostredí, čo generuje chyby. Dávnejšie, keď trávili zamestnanci na pozíciách niekedy aj celý život, tak mali samozrejme lepšie výsledky, naučené lepšie návyky a lepšiu reakčnú dobu. Jediným riešením je simplifikácia procesov do takej miery, že zaškolenie bude jednoduché a interaktívne.
 • Pracovné prostredie: možno to nie je tak vidieť, ale samotné prostredie a vykonanie práce sa neustále komplikuje rôznymi nariadeniami, legislatívou (korona je typický príklad), ale aj internými smernicami, zmeny v zákonníku práce. To spôsobuje chaos pri neustálych zmenách a generuje chyby. V podstate nie je čas, aby si postupy "sadli", zažili sa a vytvoril sa návyk. Pracovníkom to komplikuje priebeh práce.
 • Psychická pohoda: tlak na produktivitu (3x vyššia v 2020 oproti 1970), rôzne kontroly a audity, deadliny a podobne vytvárajú psychickú nepohodu a nervozitu, ktorá vedie buď k fluktuácii, alebo nízkej lojalite, rezignácii.  
 • Mladšie generácie (generácia Y a generácia Z) nie je manuálne tak zručná ako predošlí "všeuměl" narodení skôr. V menej kvalifikovaných pozíciách je práve manuálna zručnosť výhodou.  
 • Mladšie generácie sú schopnejšie aj vďaka vzdelaniu používať nové rozhrania, na druhej strane sú náročnejší na jednoduchosť rozhrania. Vyžadujú interaktívny prístup na aký sú zvyknutí z mobilov a internetu. Výrobné stroje a procesy sú častokrát aj z historických dôvodov prispôsobené nelogicky z tohto uhla pohľadu, takže mladšie ročníky s tým majú problém a považujú to za komlikované.
 • Procesy sú náročnejšie:
  • technológie vyžadujú vyššiu kvalifikáciu. Možno ovládanie nie je tak komlikované, ako to, že pracovník potrebuje pochopiť kontext svojej práce a skúsenosti.
  • automatizácia vyžaduje iný prístup k tempu vo výrobe, ako keď boli všetko manufaktúry.
  • Inžinierska činnosť na projektoch je náročnejšia
  • A hlavne:
   • dochádza k častejším operatívnym zmenám počas výroby: preplánovanie, dodatočné požiadavky zákazníkov,
   • objednávky sú na menšie série, teda vyžaduje sa častejšie prestavovanie a nábehy.

Existuje samozrejme rada riešení týchto problémov, v ďalších článkoch si niektoré detailne rozoberieme.  

Zaujímavosti:

Čím je pracovník starší, tým rýchlejšie sa zaškolí na novú pozíciu. Je to dané predošlými skúsenosťami a istým "nadhľadom" získaným počas svojho života.

 

 

Psychická náročnosť je rovnomerná medzi pohlaviami, ale s rastúcim vekom pracovníka sa psychická náročnosť znižuje.

 Naopak fyzická náročnosť s rastúcim vekom sa zvyšuje, nato netreba ani prieskum :)