SPC

Štatistiku nemal na škole nikto rád, sú to výpočty a vzorce, ktoré si len ťažko vieme v reálnom živote predstaviť. Všetky tie štandardné odchýlky, rozdelenia štatistických súborov sme nedokázali aplikovať do praktického života.

Skúsme sa ale pozrieť, čo to vlastne to SPC v jednoduchosti je, v čom je jeho sila a ako nám pomôže v našej výrobe:

Tok materiálu a práce cez našu výrobu (výrobnú linku, strediská, uzly ...) môžeme prirovnať k toku rieky. Celý tok od prameňa(objednávka) po deltu(výrobok) je výrobný proces. Rieka má svoje koryto, ktoré nie je rovné ako priamka, ale kľukatí sa, vylieva sa, rozdeľuje sa. Statistical process control je nástroj, ktorý sleduje(sonduje) tok rieky vo vybraných miestach(kritické body), kde si neželáme, aby nám rieka menila napríklad výšku hladiny (sledovaný parameter) a spôsobila povodeň.

V prípade, že naša sonda indikuje, že výška hladiny presiahla nastavený limit(anomália v procese), tak je čas na zásah, ktorým vrátime tok rieky do udržateľného stavu(stabilita procesu).  Použijeme zátarasy, zväčšíme prietok v najbližšej priehrade, alebo upravíme brehy. Po takejto regulácii rieky naďalej sledujeme, či naša rieka sa vrátila do pôvodného stavu, keď odzneli príčiny anomálie (napríklad dlhotrvajúce dažde, u vás napríklad nekvalitná surovina sypaná do stroja).

Ak to zhrniem:

SPC je periodické meranie vybraných parametrov procesu za účelom udržania kvality a stability procesu. Periodické meranie sa vykonáva buď formou tvorby protokolov vo vybraných fázach procesu (medzioperačné kontroly, pri uvoľnení, setup kontroly a ďalšie) alebo automatickým vyhodnocovaním signálov so senzorov alebo dát strojov.

Ak proces presiahne stanovené limity sledovaných parametrov, tak dochádza k regulácii procesu, aby sa proces prinavrátil do želaného rozsahu. Samozrejme prebieha kontrolné meranie pre kontrolu stavu po zásahu do procesu.

Na základe histórie už vykonaných regulácií vzniká regulačná matica. Nie je to nič iné, ako tabuľka, kde je povedané, že pri akej anomálii som ako zasiahol a aký výsledok som dosiahol. Postupne regulačná matica naberá na význame, lebo dokáže pomôcť sa rozhodnúť, akú reguláciu pri danej konštelácii príčin a procesu použiť. V podstate prelievate dlhoročné skúsenosti a know-how Vašich pracovníkov do exaktných tabuliek, ktoré viete analyzovať a na základe nich následne urobiť novú normu, upraviť technologickú kartu, prestaviť proces a zjednodušiť proces on-boardingu nových pracovníkov.

Nemusíte poznať žiadne komplikované vzorce ani štatistiku, aby ste vedeli SPC používať a vyťažiť maximum. Samozrejme reportingové a analytické nástroje umožňujú proces analyzovať, štatisticky vyhodnotiť, tvoriť trendy a simulácie, vyhodnocovať výrobky, šarže a postupy, tvoriť výstupy pre zákazníkov a vyhodnocovať dodávateľov. To je už také brúsenie diamantu.

Samotná tvorba protokolov počas procesu sa dá elegantne automatizovať, takže pracovníkovi nepribúda prácnosť navyše, skôr mu pomáha ho okamžite upozorniť, ak jeho stroj v danom momente pracuje mimo požadovaných limitov. Preto tento nástroj neoceňujú len manažéri, ale aj pracovníci a v neposlednom rade Vaši zákazníci, ktorým viete formou atestov konkrétnych výrobných šarží dokázať kvalitu kupovaného produktu.

SPC pomáha predchádzať chybám, varovať dostatočne včas pred fatálnym výpadkom a je to nástroj trvalého zlepšovania procesov vo Vašej firme