Zber dát zo strojov a integrácia

V 90. rokoch a začiatkom milénia nebola integrácia témou dňa. To každý väčšinou bol rád keď vôbec niečo fungovalo a aj menej sofistikované projekty boli vysoko rentabilné. To bol zlatý vek softvéru.

Neskôr nastúpil aj na Slovensku trend ERP systémov, teda načo integrovať rôzne systémy, keď kúpim jeden, ktorý väčšinu zvláda sám a netreba toho veľa integrovať.

Tu si ale manažéri na jednotlivých úsekoch riadenia vo firmách po úspešnom nasadení podnikového systému (a vlastnom vzdelávaní :) )začali uvedomovať, že častokrát práve ERP systém špecifické procesy pokrýva veľmi povrchne, alebo vyžaduje vysokú mieru úprav, aby to procesne organizácii vyhovovalo.

Súčasne začala vznikať nová generácia softvérov a riadiacich systémov, ktoré už neboli natoľko uzatvorené, pretože zákazníci začali uprednostňovať tieto špecializované riešenia za podmienky ich možnej integrácie do už nasadeného podnikového systému.

K tomu ešte pridáme trend prechodu do IaaS, Saas, teda cloudová optimalizácia, mobilné aplikácie, big data analytika a mnohé šikovné užitočné utility na internete s funkčným API rozhraním.

Manažéri sa začali obzerať, ako tento ekosystém (ja to volám aj zoologická záhrada) správne zvládnuť a vyťažiť maximum, teda hlavne ušetriť peniaze, čas a stres.

Medzi tieto špecializované riešenia, ktoré vhodne dopĺňajú ERP systém patria aj shop floorové riešenia pre logistiku, pre riadenie výroby, pre riadenie skladu, workflow, ďalej mnohé moderné riadiace systémy strojov.

Takto vzniklo podhubie pre vznik integrovaných riešení (napr. MES/MOM/MRP ako je náš optiMES), ktoré spájajú vymoženosti týchto týchto špecializovaných riešení a dokážu ekosystém ovládnuť a kontrolovať, keďže hlavnou výhodou týchto systémov je práve flexibilita. či už pracuje rýchlosťou 3 sekundy na klik užívateľa klasického ERP systému, alebo v milisekundách spracováva sa vyhodnocuje signály stroja.

Takže ste približne v stave, kedy máte celkom slušne fungujúci podnikový systém, ktorý dokáže komunikovať s pokladňami, alebo finstatom, sem tam zvládne aj jednoduchšie mobilné appky a čítačky pre sklady, viete z neho exportovať dáta do Power BI pre biznis analytiku, skenovať dokumenty a vyťažovať ich bez preklepávania a mnoho užitočných funkcií pre administratívu, predaj, nákup.

Má to však jednu chybičku krásy a to, že máte síce pokrytú evidenčne aj výrobu (väčšina ERP zvláda technickú prípravu výroby, evidenciu toku materiálu a výrobku a pod.), ale je to hlavne pre účely sledovania nákladov, vyrovnania skladov.

A čo teraz s tou skutočnou výrobou? ktorá beží v reálnom čase, vyžaduje operatívne zásahy a ovládanie tak jednoduché, že aj agentúrny pracovník z Rumunska tomu natívne porozumie. ERP nato nie je práve vhodný nástroj. Aj sám som zažil pokusy urobiť z ERP niečo, čím nie je a ohýbať ho na pokraj možného. Z dlhodobého hľadiska to nebol nikdy dobrý postup a len niektoré implementácie sa osvedčili.  

Takže asi treba začať zvažovať nejaký MES systém, ktorý by vykryl to šedé miesto medzi strojmi, operátormi vo výrobe a podnikovým systémom.

Nato, aby Vám MES systém začal slúžiť a mohli ste začať automatizovať doteraz aj nemysliteľné procesy, potrebujete dáta z výroby. A sme tu. Našťastie, ako som vyššie spomínal, tak už aj shop floorové špecializované riešenia, ktoré v poslednej dobe obstarávate už podporujú nejakú formu integrácie. Už to nie sú standalone krabice. Napríklad Vaše čerstvo nasadené roboty na ktoré sa chodia pozerať Vaše návštevy. Toto sú ostrovčeky excelentnosti Vašej výroby, ktoré si žiadajú byť prepojené na pevninu, ktorým je Váš ERP. Ale nie poštovým holubom, ale poriadnym podmorským optickým káblom.  

Zber dát z výroby vyžaduje pomerne vysokú a širokú znalosť systémov, protokolov a techník pre spracovanie týchto dát. Dajú sa obstarať štandardné riešenia, ktoré majú drivery na mnoho zariadení, ale ešte som nenašiel na trhu žiaden, ktorý by pasoval na klasickú slovenskú zoologickú záhradu. Niekedy zvládne stroje, ale nedokáže integrovať čítačky, alebo váhy a naopak. Pre komplexný zber dát vo výrobe na shop floore aj na vyšších vrstvách potrebuje MES systém integrovať čo najviac. Už dávno sú prekonané MES systémy typu "veď dáme tam dotykový panel a operátor to bude evidovať". Nebude to evidovať a bude robiť chyby. Takto sa ďalej nepohnete, ak chcete automatizovať a digitalizovať.

Na záver teda zhrnutie:

  • Máte ERP (BI, CRM, SCM atď)
  • Máte moderné hightech stroje, super laboratórne prístroje, WMS a ďalšie špecializované úžasné riešenia
  • Potrebujete spojiť tieto 2 svety. Týmto spojítkom je väčšinou MES systém.
  • Nato aby MES systém mal zmysel a priniesol správny úžitok, tak potrebujete, aby ste mali Vaše moderné stroje integrované. A nielen stroje, ale všetky systémy, ktoré do výrobných a ďalších procesov vstupujú.

Takže zber dát a integrácia je základný kameň, ktorý následne implikuje synergiu ostatných systémov do kontrolovaného a k Vašej spokojnosti uriaditeľného celku.