Kľúčom je jednoduchosť, stabilita a rýchlosť

Viac ako 15 rokov pomáhame riešiť praktické problémy výrobných podnikov a úspešne plníme najťažšie požiadavky na funkčnosť, bezpečnosť a užívateľskú skúsenosť. Systém optiMES flexibilne prispôsobujeme Vášmu prostrediu, procesom, Vašim ľuďom a zariadeniam.

Z čoho sa skladá optiMES

Systém obsahuje niekoľko vrstiev, ktoré sú škálovateľné: 

 
Serverová Vrstva: 
 • zabezpečený cloud server s databázou alebo inštalácia na Vašom lokálnom serveri.
Klientska Vrstva:
 • Manažérsky klient - aplikácia pre PC.
 • Mobilný klient - responzívna mobilná aplikácia pre Andriod a iOS.
 • Tenký klient - verzia pre www prehliadač, vhodné pri práci v cloude.
 • Klient pre dotykový panel - aplikácia vyladená pre dotykové obrazovky. 
 • Vizualizácia na TV - zobrazenie výrobného plánu, OEE alebo stavu strojov. 
 • Koncové zariadenia pre pracovníkov: čítačka QR kódov, RFID, mobilný terminál.
Automatizačná Vrstva:
 • SCADA systém - kontrolA a riadenie procesov v reálnom čase.
 • HMI rozhranie - panel priamo komunikujúci s riadiacim systémom.
 • Riadiaci systém - PLC riadiaci systém, spravidla umiestnený v rozvádzači.
 • Automation PC - industriálny počítač v rozvádzači.

Funkčnosti pokrývajú všetky procesy na shop floore

Hlavnou myšlienkou je používať v priestoroch pracovísk jeden systém, s ktorým prichádza pracovník a manažér počas svojej práce do kontaktu. 
Špecifické funkcie Vám dokážeme prispôsobiť na mieru podľa Vašich predstáv. Cieľom dizajnu našich rozhraní je nepridávať pracovníkom prácu navyše, ale minimalizovať interakciu so systémom.

Výroba

 • Technická príprava výroby
 • Plánovanie výroby (dlhodobé, operatívne, kapacitné)
 • Riadenie výroby, projektov, operácií
 • Zaradenie do výroby + štítky
 • Potreba a prísun materiálu ku stroju 
 • Ukončovanie výroby, nezhody, rework
 • Balenie a spotreba obalov vo výrobe
 • Sklady a technologické sklady
 • Vysledovateľnosť šarží
 • Nástroje
 • Kalkulácie výrobných nákladov
 • Kompletáž a konfigurátor výrobku
 • Príjem a expedícia

Kvalita

 • Meracie protokoly a plánovanie
 • SPC a regulácia procesov
 • Detekcia a eskalácia anomálií
 • Riadenie kvality
 • Správa etikiet
 • Rework a nápravné opatrenia
 • Monitoring defektov
 • Dokumentácia a smernice
 • Kalkulácie receptúr a výrobku
 • Mobilná inšpekcia kvality
 • Vizuálna a automatizovaná kontrola

Reporting a efektivita

 • OEE, OOE, TEEP - efektivita strojov
 • Systém včasného varovania
 • Vizualizácia na TV - dashboardy
 • Plánovanie a zadeľovanie práce
 • Dochádzka ku stroju, RFID, NFC, QR
 • Meranie času a výkonu pracovníkov
 • Skill matrix, RACI matrix, eskalácie
 • Notifikácie mailom, SMS
 • OLAP reporting
 • Automatický PDF reporting do mailu

Integrácia strojov

 • Podpora rozsiahleho arzenálu strojov, protokolov a priemyselných štandardov
 • Analýza dát strojov + štatistika
 • Detekcia anomálií
 • Prevádzkové denníky
 • Vlastná senzorika
 • API integrácie

Servis a údržba

 • Plánovanie údržby
 • Autonómna údržba
 • Periodická údržba
 • Prediktívna údržba
 • Reaktívna údržba
 • Mobilná údržba (+QR + foto + GPS)
 • Tracking údržbárov a plachta údržby
 • Riadenie údržbárskych zásahov

Obľúbené funkcie

 • Riadenie životnosti foriem
 • Riadenie CIP procesov
 • SCADA monitoring
 • Blokácia dopravníkov, min. strát, vyraďovanie, metal detektory, RTG 
 • Receptúrové váženie, dávkovanie

Automatizovaný zber dát zo strojov a digitalizácia evidencie

optiMES vďaka natívnemu napojeniu na stroje, zber a spracovanie signálov strojov, zariadení a laboratórnych prístrojov, umožňuje odbúrať evidenciu pracovníkom, v reálnom čase sledovať priebeh výroby, skracovať prestoje a efektívne využiť potenciál strojov.

Vizualizácie a dashboardy

Umiestnené vo výrobe alebo sklade na veľkej TV obrazovke, zobrazujú plán výroby, efektivitu, alebo riadi navážanie materiálu na výrobné linky

Klient pre dotykový panel do výroby

Klientske rozhranie pre dotykový panel je navrhnuté pre čo najjednoduchšiu obsluhu, s podporou RFID čipov, skenovania QR kódov. Prevedenie môže byť s krytím až IP67 a voliteľne nerezové šasi.

Reporting na mieru Vám poskytuje relevantné dáta pre správne rozhodnutia

Manažérsky klient a podpora PowerBI umožňuje spravovať kmeňové dáta a pripraviť výstupné reporty z procesov a strojov na mieru podľa želania zákazníka. Reporty sú dostupné v PC, cez WWW prehliadač, mobilnú appku, alebo Vám prichádzajú automaticky v zvolenom čase na email vo forme PDF.

Priemyselná mobilita

Majte všetky kritické funkcie v mobile, či už je to odvod výroby, operácií, kontrola kvality, mobilná údržba alebo terénny zber údajov. Súčasne využívajte naplno automatické notifikácie formou PDF reportov, eskalačných emailov a SMS. Všetko v reálnom čase na správnom mieste.

Dajte svojim pracovníkom správny nástroj

Využite plnú škálu klientskych rozhraní systému optiMES a pripojte čítačky, mobilné terminály, tlačiarne štítkov, ovládacie panely, majáky a ďalšie komunikačné zariadenia. Charakter procesu určuje účinnejšie a efektívnejšie spôsoby komunikácie pracovníka s podnikovými systémami

Plánovanie výroby ešte nikdy nebolo jednoduchšie a presnejšie

Či už potrebujete obchodný plán, týždenný plán, alebo operatívne obsadzovať stroje a zadeľovať pracovníkom prácu, tak optiMES ponúka silný nástroj pre plánovanie výroby