Integrácia strojov, ľudí a podnikových systémov do jedného riadeného celku umožňuje využiť synergický efekt naprieč celou organizáciou

Výrobný systém optiMES je otvorený systém, ktorý podporuje integráciu na viacerých úrovniach riadenia.

optiMES spája dáta v reálnom čase z viacerých zdrojov a dokáže tak automatizovať a riadiť inak izolované procesy 

Zbierajte a analyzujte Vaše dáta zo strojov

Pozbierame dáta zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať. Máme široké skúsenosti s integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch. Pokiaľ je stroj starší a nemá napr. PLC riadenie, tak nasadíme vlastné senzory na meranie potrebných veličín, prípadne vytiahneme z frekvenčných meničov, alebo analýzou spotreby energie na vstupe a v technológii.